Thorshøjs vennekreds støtter op om de forskellige arrangementer,
der arrangeres af huset. Desuden arrangerer vennekredsen selv forskellige arrangementer
som f.eks. banko og cafèaftner. 

Vennekredsen afholder markeder i løbet af året,
hvor overskuddet går til beboerne på Thorshøj.

Se Vennekredsens pjece ved begge indgange til Thorshøj.
Støt Vennekredsen  -   Bliv medlem!


Synes I godt om, det arbejde vi gør i Vennekredsen, kan I støtte os ved:

•  at blive medlem af Vennekredsen - Kontingent kr. 100,00 pr. år.
•  at støtte op om, og deltage i de arrangementer   som Vennekredsen arrangerer.
•  at melde dig som frivillig hjælper ved fester

Indmeldelse i Vennekredsen kan ske ved henvendelse til Bestyrelsen
eller lægge tilmeldingen i postkassen ved sekretærens kontor.

På Thorshøjs side betragter vi Vennekredsen, som et naturligt og en meget vigtig del af huset. Det er i fællesskab med Vennekredsen, at vi har mulighed for at skabe liv og gode oplevelser for beboerne. Vi vil derfor gerne opfordre pårørende til beboere på hjemmet om at støtte op om Vennekredsens arbejde.

Vennekredsen ved Plejecenter Thorshøjs formål:

Varetage aktiviteter til støtte for hjemmets beboere.
Medvirke til at Thorshøj er et sted, hvor beboere er glad for at være.

Medlemmer:
Som medlem af Vennekredsen ved Thorshøj kan
optages enhver, som har tilknytning og/eller interesse for stedet.

Bestyrelsen:
Formand: Sonja Holmgaard tlf: 23 66 97 67
Næstformand: Uwe Hansen tlf: 51 85 29 78
Kasserer: Else Frølund tlf: 25 34 08 62
Sekretær: Ulla Larsen tlf: 21 65 91 48
Medlem: Kirsten Funder Hansen tlf: 51 94 80 22
Suppleant: Inge Mærsk Jacobsen tlf: 30 23 52 44
Suppleant: Jolanta Nielsen tlf: 40 52 76 97
Kontaktperson på Thorshøj: Gitte Petersen
Revisor: Flemming Marker tlf. 20 32 00 85

Vennekredsens aktiviteter :
Flere eftermiddage om ugen er der frivillige fra vennekredsen,
der hjælper på Thorshøj med at hygge om beboerne.

Frivillige chauffører fra vennekredsen kører i samarbejde med personalet, ture med beboerne.
Vennekredsen arrangerer jævnligt udflugter og andre ture for beboerne.

Vennekredsen støtter op om og hjælper ved arrangementer, som centret holder.

Hver tirsdag i ulige uger arrangerer vennekredsen banko for beboerne.
 
Vennekreds
Thorshøjs vennekreds støtter op om de forskellige arrangementer, der arrangeres af huset.

Desuden arrangerer vennekredsen selv forskellige arrangementer 
som f.eks. banko og cafèaftener.

Vennekredsen afholder markeder i løbet af året, 
hvor overskuddet går til beboerne på Thorshøj.

Se Vennekredsens pjece her.

              

                                 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.