Værdigrundlag/ Menneskesyn 

Der udvises værdighed og respekt.

Samarbejdet bygger på åbenhed og ærlighed

Der opleves en god og tryg atmosfære

Der opleves kvalitet og udvikling

 

Menneskesyn: 

Ethvert menneske er enestående og har en værdi i sig selv

Ethvert menneske er et aktivt og ansvarligt individ, som søger at leve en meningsfuld tilværelse

Ethvert menneske er mere end summen af menneskets enkeltdele, og individet kan derfor kun forstås, hvis man betrager det som en helhed.