Medarbejdergruppen på Thorshøj består af:

Afdelingsleder
Sygeplejersker
Social og sundhedsassistenter
Social og sundhedshjælpere
Ergoterapeut
Ernæringsassistenter
Sekretær
Pedel
Pedelmedhjælpere

Vi har et fagligt veluddannet personale, som engagerer sig i udviklingen indenfor eget fagområde og tilbydes relevante kurser og uddannelse.