Borgeren visiteres til en lejlighed på Thorshøj.
Når borgeren har set og accepteret den visiterede lejlighed tilsendes Informationspjecen fra Thorshøj. Link til Informationspjecen.

Borgeren og pårørende kontaktes angående indflytningssamtale, hvor kontrakt, boligydelse og diverse papirer underskrives.